Kvinpetalo

Vi estas �i tie: Hejmpa�o

Meva

Meva Cuenot, 16 jara, denaska esperantistino. Loĝas en Valentigney (Dubso-25).

-->