Kvinpetalo - La tarifo
Vi estas ĉi tie: Hejmpaĝo > La tarifo
Publikigita : 18a julio 2009

TARIFO por la jaro 2022

SYM Kotizoj

Jarkotizo 12 €
Dumviva membreco 120 €

Staĝoj

Staĝkotizo Normala staĝo (povos okazi staĝoj kun specifa kotizo aparte anoncota) 50 €
Restadkostoj Prezo de unu tago (vespermanĝo + tranoktado + matenmanĝo + tagmanĝo) 35 €
Luado de litotukoj (unufoja pago por tuta restado) 7 €
Infanoj ĝis 4 jaroj senpage
Infanoj ĝis 12 jaroj duontarife

Ekzemplo : por staĝo 5-taga de mardo ĝis sabato oni pagas 50 + (5 × 35) = 225 €

Staĝrestado komenciĝas normale per la vespermanĝo en la antaŭtago kaj finiĝas per la tagmanĝo en la lasta tago.

Por alveno antaŭ aŭ foriro post la staĝodatoj, informiĝu pri la eblecoj kaj tarifoj.

Samtempe kun la enskribiĝo, oni pagas minimume la staĝkotizon, ne repagotan okaze de rezigno.

FRUAJ ALIĜOJ : la staĝokosto reduktiĝas je 15 € okaze de enskribiĝo pli ol unu monaton antaŭ la komenco de la staĝo.

Aliĝilon elŝutu en formato docpdf

Word - 226.5 kb
doc-Aliĝilo
PDF - 102.9 kb
pdf-Aliĝilo

Grave - ne rezignu partoprenon pro financaj kialoj !

Danke al subvencio de la asocio ILO (Kastelforto - 78), eblas parte kontribui al la staĝokostoj por staĝantoj kun limigitaj pagorimedoj. Kontaktu la centron por pliaj precizigoj. Kompreneble, ankaŭ pliaj kontribuoj al ĉi tiu helpfonduso estos kore bonvenigataj !


Vi povas pagi per ĝiro al la jena konto :

Etablissement Guichet N° de compte Clé RIB
20041 01006 0240862H027 95
IBAN - Identifiant international de compte
FR91 2004 1010 0602 4086 2H02 795
BIC - Identifiant international de l’établissement
PSSTFRPPLIM
Domiciliation
La Banque Postale - Centre Financier de Limoges
Titulaire du compte
Société Yvonne Martinot - 19 rue du Lavoir - 86410 BOURESSE

Kunligitaj dokumentoj